Energilagring med batteri

Genom att lägga till batterilagring kan du använda mer av din egenproducerade el, även när solen inte skiner. Denna gröna, självproducerade el från ditt tak minskar ditt beroende av nätel och stärker ditt bidrag till hållbarheten.

Minskad belastning på elnätet

Med ett batteri kan du ladda när nätbelastningen är låg och använda lagrad el när belastningen är hög. Dessutom undviker du att köpa el under dyra timmar om du har timprisavtal.

Förstärk din självförsörjning

Hur mycket av den el du producerar som faktiskt kan konsumeras? Din investering av solceller beror troligtvis på din önskan att kunna generera och använda din egen el. Med batterilagring kan du göra just det – i en betydligt större omfattning.

Lagra eller sälja överskottsenergin

En fördel med solceller är möjligheten att sälja din överskottsenergi tillbaka till elnätet, med ett batteri kan du inte bara lagra denna överskottsenergi utan också välja när på dygnet du vill sälja den.

Du får halva priset på batteriet

Tack vare skattereduktionen för grön teknik betalar du bara hälften av priset för batterier. Slå till nu när du kan dra av halva kostnaden och börja spara el direkt, istället för att vänta på prisnedgångar.

Priser

Alla priser är efter skatteavdrag 50%