Energilagring med batteri

Genom att addera ett batteri till din solcellsanläggning kan du utnyttja mer av din egenproducerade el, även när solen inte skiner. Denna gröna, självproducerade el minskar ditt beroende av nätel och stärker ditt bidrag till hållbarheten.

Minskad belastning på elnätet

Förstärk din självförsörjning

Lagra och sälj överskottet

Halva priset på batteriet

Med ett batteri kan du ladda när nätbelastningen är låg och använda lagrad el när belastningen är hög. Dessutom undviker du att köpa el under dyra timmar om du har timprisavtal.

Investering i solceller och batterier gör det möjligt att generera och använda din egen el mer effektivt.

Du kan även lagra överskottsenergi och bestämma när den ska säljas tillbaka till elnätet.